Wielka Brytania ma bardzo charakterystyczny system edukacji, który został opracowany na bazie przepisów prawnych oświatowych przez rząd centralny. Na czym polega kształcenie się w krajach wyspiarskich? Zobacz w dalszych fragmentach,

Generalnie, w Anglii do szkoły muszą chodzić dzieci mające już koła łańcuchowe pięć lat, bowiem to od tego rocznika zaczyna się obowiązek szkolny. Pierwszy etap nauki obejmuje maluch od piątego do jedenastego roku życia, a kolejny – także obligatoryjny – to okres między dwunastym a szesnastym rokiem życia. Edukacja na terenie Wielkiej Brytanii opiera się na specyficznym podziale na podstawie którego wyszczególnia się parę poziomów. Wszyscy, którzy się kształcą muszą z kolei przystąpić do testu jaki określany jest formalnie mianem National Curriculum Test. W ramach pierwszego poziomu, czyli Key Stage 1 sprawdzane są dzieciaki w środki do dezynfekcji pierwszych latach edukacji, a więc w wieku między pięć a siedem lat. Poziom drugi z kolei to Key Stage 2, czyli dzieci między siódmym a jedenastym rokiem życia. Poziom trzeci a więc Key Stage 3 obejmuje zaś dzieci w przedziale jedenasty – czternasty rok życia. Jeżeli natomiast mowa o poziomie czwartym to Key Stage 4, a więc dzieci między czternastym i szesnastym rokiem życia.

Ponadto wyszczególnia się też charakterystyczne dla Wielkiej Brytanii egzaminy końcowe, do jakich zalicza się zdawany między piętnastym a szesnastym rokiem życia General Certificate of Secondary Education, czyli GCSE. Jest on po to, aby móc oficjalnie ukończyć szkołę średnią. Można mówić tu o systemie oceniania literowym, z czego A to stopień najwyższy, zaś G to stopień najniższy.

Dejonizator