System Edukacji w Anglii

uczeń

Wielka Brytania ma bardzo charakterystyczny system edukacji, który został opracowany na bazie przepisów prawnych oświatowych przez rząd centralny. Na czym polega kształcenie się w krajach wyspiarskich? Zobacz w dalszych fragmentach,

Generalnie, w Anglii do szkoły muszą chodzić dzieci mające już pięć lat, bowiem to od tego rocznika zaczyna się obowiązek szkolny. Pierwszy etap nauki obejmuje maluch od piątego do https://www.margo-antczak.pl/pl/produkty/lyzki-do-ladowarek-kolowych jedenastego roku życia, a kolejny – także obligatoryjny – to okres między dwunastym a szesnastym rokiem życia. Edukacja na terenie Wielkiej Brytanii opiera się na specyficznym podziale na podstawie którego wyszczególnia się parę poziomów. Wszyscy, którzy się kształcą muszą z kolei przystąpić do testu jaki określany jest formalnie mianem National Curriculum Test. W ramach pierwszego poziomu, czyli Key Stage 1 sprawdzane są http://www.fizjosport.krakow.pl/staw_barkowy.html dzieciaki w pierwszych latach edukacji, a więc w wieku między pięć a siedem lat. Poziom drugi z kolei to Key Stage 2, czyli dzieci między siódmym a jedenastym rokiem życia. Poziom trzeci a więc Key Stage 3 obejmuje zaś dzieci w przedziale jedenasty – czternasty rok życia. Jeżeli natomiast mowa o poziomie czwartym to Key Stage 4, a więc dzieci między czternastym i szesnastym rokiem życia.

Ponadto wyszczególnia się też charakterystyczne dla Wielkiej Brytanii egzaminy końcowe, do jakich zalicza się zdawany między piętnastym a szesnastym rokiem życia General Certificate of Secondary Education, czyli GCSE. Jest on po to, aby móc oficjalnie ukończyć szkołę średnią. Można mówić tu o systemie oceniania literowym, z czego A to stopień najwyższy, zaś G to stopień najniższy.