interakcja społeczna

Rozwój umiejętności społecznych w szkole Tworzenie atmosfery współpracy i zaufania. Aby rozwijać umiejętności społeczne u dzieci, kluczowe jest stworzenie atmosfery, w której panuje współpraca i zaufanie. Nauczyciele i opiekunowie powinni tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko, w którym dzieci czują się swobodnie wyrażać swoje myśli i uczucia. Stymulowanie współpracy w grupach. Współpraca w grupach jest ważnym […]