pomoc dzieciom

Rola rodziców w edukacji Wzorzec do naśladowania Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wzorcami dla swoich dzieci. Swoim zachowaniem i postawą mogą wpływać na ich podejście do nauki. Dlatego ważne jest, aby sami być osobami aktywnymi intelektualnie i pokazywać, jak ważna jest edukacja. Budowanie motywacji Motywacja jest kluczowa dla sukcesu edukacyjnego dziecka. Rodzice powinni starać się […]