sztuka teatralna

Korzyści wynikające z uczestnictwa w teatrze Rozwój komunikacji i umiejętności interpersonalnych Udział w sztuce teatralnej umożliwia dzieciom rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. Poprzez współpracę z innymi aktorami, dzieci uczą się słuchać, reagować i współdziałać w grupie, co jest niezwykle ważne w życiu codziennym. Wzmacnianie empatii i zdolności do rozumienia innych osób Teatr pozwala dzieciom wczuć […]